SIGENX prodaje: Poslovni objekat / Vreoca / Ilidza

 • Po dogovoru
 • Po dogovoru
 • Po dogovoru
 • Po dogovoru
 • Kategorija Poslovni objekti
 • Kvadratura 1254m2
 • Zemljište 655m2
 • Vreoca
 • 0 spavaće sobe
 • 0 kupatila

SIGENX prodaje: Poslovni objekat / Vreoca / Ilidza

Poslovni centar "Vreoca" je lociran na zemljišnoj parceli 655 m2, u naselju Vreoca, na zapadnoj strani općine Ilidža – Sarajevo.
Na toj lokaciji nalazi se već postojeći poslovni objekat vlasnika sa namjenom operativno-administrativne djelatnosti. Objekat je rađen u armirano-betonskoj izvedbi u periodu 2009-2010 godine i ima površinu od 652,59 m2. Postojeći objekat je uknjižen kao poslovni, posjeduje svu plansku dokumentaciju, potrebne dozvole, potvrde o tehničkoj ispravnosti, urađen je od savremenih građevinskih materijala, opremljen je svim vrstama instalacija, posjeduje sve potrebne priključke na javnu komunalnu mrežu, ograđen i zaštićen je video nadzorom, posjeduje parking prostor, a vanjsko uređenje je završeno u potpunosti.

U sklopu projekta Poslovnog centra "Vreoca", vlasnik je izradio kvalitetno Idejno rješenje novog objekta, na način da je u potpunosti zadržao konturu postojećeg objekta, i u okviru tog rješenja obezbijedio potrebne načelne saglasnosti od nadležnih organa koje podrazumijevaju dogradnju i nadogradnju objekta.

U predloženom rješenju objekat se sastoji od prizemlja, dva sprata i mansarde. Dograđeni i nadgrađeni dio – novoprojektovano iznosi 601,92 m2, što ukupno sa već postojećim stanjem iznosi 1.254,51 m2 netto površine. Kroz projekat je obrađen nivo hotela koji u prizemlju ima sve potrebne prateće sadržaje za tu namjenu, a posebno lift i požarno stepenište. Na ostalim nivoima isprojektovane su 33 jedinice za više namjena, koje mogu biti korištene za studentski smještaj, smještaj starih lica, smještajni kapaciteti za zdravstvenu namjenu i sve ostale poslovne sadržaje za kompanije koje traže poluzatvoreni ili zatvoreni tip poslovanja.

U okviru ovog projekta na lokaciji su obezbijeđena 33 parking mjesta od kojih su 15 u potpunosti natkriveni. Kontrola ulaza, izlaza i motornog saobraćaja bi se vršio putem video nadzora.

Za realizaciju ovog projekta, a bez obzira koja bi namjena bila, optimalan rok izvođenja svih radova I stavljanje objekta u funkciju je 3 – 4 mjeseca.

Prednost ove lokacije:
 mogućnost korištenja objekta u sljedeće namjene: hotel, rezidencija, motel, poliklinika, apartmanska zgrada, sjedište kompanije, proizvodni pogon obezbjeđen skladištem i parkingom, studentski ili starački hotel
 blizina magistralnog puta (200 m)
 blizina autoputa (3 km)
 blizina željezničke stanice (10 km)
 blizina aerodroma (4 km)
 blizina univerzitetskog centra (2 km)
 blizina izvorišta Vrelo Bosne (2 km)
 blizina tramvajskog i autobsukog terminala (2 km)
 blizina Doma zdravlja (2 km)
 blizina Osnovne i srednje skole (2 km)
 blizina Ski centar Igman i Bjelašnica (23 km)
 blizina Rimskog mosta (1 km)

Cijena: po dogovoru.

Info: 061/170-254 Spaho Ljajić

ENGLISH:

SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT - BUSINESS CENTER "VREOCA"

Business Center "Vreoca" is located on a parcel of 655 m2, in the settlement of Vreoca, on the west side of the Ilidža municipality - Sarajevo.

At that location there is an already existing commercial building used for operative and administrative activities. The object was built in reinforced-concrete construction during the period 2009-2010 and has an area of 652.59 m2. The existing object is registrated as a commercial building, has all the planning documents and a certificate of technical condition, is made of modern building materials, has all the necessary connections to the public utility network, is protected by video surveillance, has a parking space, and the area around the building is fully decorated.

As a part of the project Business Center "Vreoca", the owner has made a Conceptual design for the new building, while completely retaining the contour of the existing building. Regarding this conceptual design, all necessary approvals from the competent authorities have been provided, which include the extension and upgrade of the building.

In the proposed conceptual desing, the building consists of ground floor, two floors and mansard. The extended and upgraded part - newly projected amounts 601.92 m2, in total 1.254,51 m2 with already existing budiling. Throughout this project a hotel is presented, having all necessary supporting facilities in the groundfloor, especially the lift and fire stairs. At the other levels, 33 multi-purpose units have been designed, which can be used for student accommodation, accommodation for older people, healthcare accommodation, and for many other business types for companies seeking a semi-closed or closed type of business.

Within this project, 33 parking spaces are provided on site, out of which 15 are completely covered. The control of entrance, exit and motor traffic is performed via video surveillance.

For the realization of this project, regardless of its purpose, the optimal period to finish all works and to put the building into operation is 3 – 4 months.

Location advantages:

• The possibility of using the building for the following purposes: hotel, lodging, motel, polyclinic, apartment building, company headquarter, manufacturing plant provided with warehouse and parking, a student or a retirement accomodation, etc.
• Proximity to main road (200 m)
• Highway proximity (3 km)
• Proximity to the railway station(10 km)
• Proximity to the airport (4 km)
• Proximity to a university center (2 km)
• Proximity to a public park Vrelo Bosne (2 km)
• Proximity to tram and bus terminal (2 km)
• Proximity to hospital (2 km)
• Proximity to elementary and high schools (2 km)
• Proximity to Igman i Bjelašnica sky centers (23 km)
• Proximity to the Roman bridge (1 km)

Info: 061/170-254 Spaho Ljajić

 • Voda:
  Ne
 • Struja:
  Ne
 • Nedavno adaptiran:
  Ne
 • Klima:
  Ne
 • Vrsta grijanja:
 • Internet:
  Ne
 • Video nadzor:
  Ne
 • Kablovska:
  Ne
 • Kanalizacija:
  Ne
 • Lift:
  Ne
 • Parking:
  Ne
 • Namješten:
  Ne
 • Plin:
  Ne
 • Ostava:
  Ne
 • Balkon:
  Ne
 • Garaža:
  Ne